Ubezpieczenie dla noworodka

Oczywisty jest fakt, że chcemy dla swojego maleństwa jak najlepiej. Dbamy o to, by niczego mu nie brakło i staramy zapewnić dobrą opiekę oraz bezpieczeństwo. Jedną z rzeczy na które warto postawić jest ubezpieczenie nowo narodzonego dziecka. Nawet nie warto się tym zająć, a powinno! Za zaniechanie ubezpieczenia zdrowotnego dla maleństwa może grozić nawet wysoka kara pieniężna.

Pracujący, objęty ubezpieczeniem rodzic musi zgłosić dziecko do dopisana do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to opisane w art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od 2013 roku, za niedopilnowanie tego obowiązku, rodzic lub prawny opiekun musi ponieść konsekwencje, które są niczym innym jak karą grzywny. Taka kara może wynieść nawet kilka tysięcy złotych!

Mimo, że prawo głosi iż każde narodzone, w Polsce, dziecko jest ubezpieczone, maleństwo należy jak najszybciej zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzice taką informację powinni otrzymać już w szpitalu, tuż po narodzeniu się dziecka.

Kiedy ubezpieczyć noworodka?
Niektórych ten fakt może zszokować – na zgłoszenie się o ubezpieczenie zdrowotne, wyznaczono tylko 7 dni po urodzeniu dziecka. Fakt ten zadziwia jeszcze bardziej gdy dowiadujemy się, że na PESEL czeka się około miesiąc. Jak więc rozwiązać tą niespójność? Przede wszystkim ze spokojem. Dziecko należy zgłosić, w sprawie ubezpieczenia, niezwłocznie po uzyskaniu numeru PESEL. Prawo dopuszcza taką nieścisłość, co opiszemy poniżej.

Czy zanim dziecko zostanie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym może korzystać z usług lekarzy?
Oczywiście, maluch nie posiadający numeru PESEL może korzystać z opieki zdrowotnej. Wynika to z art. 50 ust. 9 ustawy zdrowotnej. Artykuł ten głosi, że dziecko do ukończenia szóstego miesiąca życia nie musi posiadać dokumentu, który potwierdza prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w sytuacji konieczności skorzystania z tych usług. Oznacza to również, że nie musi być zgłoszone do ubezpieczenia. Jednak nie należy zapominać, że im szybciej ta sprawa zostanie załatwiona tym lepiej.

Jak ubezpieczyć noworodka?
Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego któregoś z rodzica (zgłoszenia musi dokonać jeden rodzic). W przypadku gdy rodzic jest osobą samozatrudniającą, prowadzącą działalność gospodarczą, musi sam zgłosić (w niektórych przypadkach za pośrednictwem księgowego) dziecko do ZUS-u. W przypadku rodzica zatrudnionego w zakładzie pracy, musi on, zgłosić się do swojego pracodawcy. Pracodawca po zebraniu kompletu dokumentów ma w swoim obowiązku niezwłoczne sporządzenie wniosku o ubezpieczenie i dostarczenie go do siedziby ZUS. W sporządzonym, przez pracodawcę, piśmie musi koniecznie znaleźć się numer PESEL dziecka.
Co jednak jeśli oboje z rodziców nie mają żadnego zatrudnienia? W takim przypadku należy zgłosić się do Urzędu Pracy. Oczywiście jeśli osoby takie są zarejestrowane jako bezrobotne, ponieważ jeśli są – objęte zostały ubezpieczeniem zdrowotnym i tak samo będzie w przypadku ich dziecka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here