Zameldowanie noworodka

Narodzenie dziecka wiąże się z kilkoma formalnościami. Jedną z najważniejszych rzeczy jest zameldowanie noworodka. Jakie formalności są konieczne w takiej sytuacji? Czy jest to długi i skomplikowany proces?

Podczas zameldowania noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego, dostaje on swoje prawa, numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) oraz tak zwane becikowe.

Każdy obywatel ma obowiązek być zameldowanym – może być to zameldowanie na stały pobyt lub tymczasowy. Przejdźmy teraz do tego jak zameldować noworodka.
Proces ten rozpoczyna się już w szpitalu, ponieważ to właśnie szpital wysyła powiadomienie do Urzędu Stanu Cywilnego, że maleństwo przyszło na świat. Oczywiście jest do USC odpowiedni dla danego szpitala w którym dziecko się urodziło. Tam zostaje sporządzony skrócony akt urodzenia na podstawie którego następuje dalszy proces.
Aby dokonać jednak pełnego zameldowania nowego członka rodziny, po jego narodzeniu, rodzic lub prawny opiekun, musi udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Gdy narodzenie jest zgłoszone, zameldowanie następuje automatycznie. Ważne jest by nie zwlekać ze zgłoszeniem się do Urzędu, takie zgłoszenie powinno nastąpić w przeciągu 14 dni od dnia urodzenia.

Kto może zameldować dziecko?
W pierwszej kolejności jest to ojciec dziecka, jeśli jednak ojciec jest nie znany lub nie uczestniczy w życiu dziecka, najlepiej by do Urzędu udała się matka dziecka. Oczywiście jeśli jej stan zdrowia na to pozwala. Zameldowaniem dziecka może również się zająć inna osoba z rodziny, która uczestniczyła podczas porodu. Na końcu tej listy znajduje się lekarz prowadzący lub położna.

Jak wygląda zgłoszenie dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego?
Trzeba wypełnić pisemny formularz, podobny jak w przypadku osób, które zameldowują się w nowym miejscu zamieszkania. Jednak z tą różnicą, że meldowanie noworodka odbywa się poprzez odpis skróconego aktu urodzenia. Taki odpis trafia do Urzędu Miasta (gminy).

Co w przypadku noworodka, którego rodzice nie chcą wziąć pod opiekę?
Ta sprawa jest nieco skomplikowana. Nie zmienia to jednak faktu, że takie dziecko również musi być zameldowane. Dla takiego przypadku według prawa istnieją trzy opcje:
– zameldowanie w miejscu stałego pobytu matki;
– zameldowanie w miejscu stałego pobytu rodzica, które jednak bierze dziecko pod swoją opiekę;
– zameldowanie w miejscu wskazanym przez sąd opiekuńczy.
Ostatnia opcja jest w przypadku gdy oboje z rodziców jednogłośnie stwierdzą, że nie chcą wychowywać dziecka.

Czym jest becikowe?
Jest to jednorazowa wypłata gotówki (zapomoga) za narodzenie dziecka. Wynosi ono 1000 złotych. Kwota ta jest należyta każdej matce, ojcu lub ewentualnie innemu opiekunowi prawnemu. Formalności w tym przypadku są nieco inne – na złożenie wniosku o tą zapomogę ma się aż trzy miesiące. Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy lud do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby złożyć wniosek trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia oraz potwierdzenie, że becikowe nie zostało jeszcze wypłacone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here